בלסמון, לבונת הקטורת, מורינגה רותמית, לענת המדבר, לענת יהודה, אכילאה ריחנית, אזוביון מדברי, כוכב ריחני, פרעושית גלונית, זוטה לבנה, אכילאה ריחנית, שיטה רעננה.
 
 
Commiphora gileadensis, Boswellia sacra, Moringa peregrina, Lavandula coronopifolia, Artemisia herba-alba, Artemisia judaica, Asteriscus graveolens, Pulicaria incisa, Micromeria fruticosa, Achillea fragrantissima, Acacia laeta.