משתלת המחקר והפיתוח

המשתלה ממוקמת בקיבוץ אלמוג שבצפון ים המלח, דבר המעמיד לרשותנו אקלים ייחודי עם טמפרטורות גבוהות (רוב השנה) ועם הפרשי טמפרטורה נמוכים בין יום ללילה. בתחילת הדרך פעלנו בחממה קטנה הצמודה לבית. בהמשך עברנו לבית רשת קטן ומאוחר יותר התחלנו לשכור מתחם ששימש בעבר כלול תרנגולי הודו.

 

 

עם השנים, שטח המשתלה הולך ומתרחב כמו גם המגוון, הגודל והכמות של הצמחים הגדלים בה. כיום גדלים במשתלה אלפי שתילים ממינים ובגדלים שונים. 

במשתלה חלקות לאקלום, מעבדת שדה צנועה, חממות לריבוי אינטנסיבי ו"בית אימון" לחיזוק השתילים החדשים.

 

 בשנת 2014 זכינו לביקור מרגש של שר החקלאות, יאיר שמיר, במשתלת המחקר והפיתוח שלנו.

לקראת סוף שנת 2014, עלינו מדרגה במיזם והתחלנו לשתול חלקה נסיונית ראשונה במטע האפרסמון.

בשנת 2016 זכינו לביקור מרגש של שר החקלאות, אורי אריאל, במשתלה ובמטע