בזכות הרתמותם של הנוגעים בדבר, ובראשם ד"ר נתי גלבוע, מנהל מחוז העמקים במשרד החקלאות ויובל פונק, מנהל מרחב המרכז בחטיבה להתיישבות, קיבלנו הקצאה של שטח חקלאי.

כשבועיים לפני כניסת שנת השמיטה (סתיו 2015), נטענו שתי חלקות נסיוניות ראשונות במטע שלנו. שתלנו בעיקר את האפרסמון המקראי ובנוסף גם שני עצים נוספים - לבונת הקטורת ומורינגה רותמית.

האפרסמון המקראי ולבונת הקטורת, נקלטו היטב באדמת המולדת.     

עם סיום שנת השמיטה (חורף 2016) גידרנו את השטח והתחלנו לשתול את המטע. עד כה שתלנו כ- 6,000 שתילי אפרסמון מקראי ומאות בודדות של עצי לבונת הקטורת